Αδιατάρακτη Κοπή

 

Υπηρεσίες Αδιατάρακτης Κοπής

– Άνοιγμα παραθύρων και πορτών.

– Τεμαχισμός πλάκας ανεξαρτήτως ορόφου και κατεβασμός των κομματιών της.

– Αποκοπή δοκαριών.

– Αδιατάρακτη τρύπα μπετό με καροτιέρα έως και 80 εκατοστών διάμετρος.

 

Φωτογραφικό Υλικό