Τεχνικά Έργα

 

Τεχνικά Έργα – Υπηρεσίες

– Κατασκευή βάσης και περίφραξης πυλώνων.

– Κατασκευή πάρκων-πάρκινγκ-πεζοδρομίων.

– Αναδόμηση παλαιών κτιρίων.

– Αποξήλωση δρόμων-πεζοδρομίων & αποκατάσταση.

– Διάνοιξη χαντακίων & τοποθέτηση αγωγών.

 

Φωτογραφικό Υλικό: